Natuur

Natuur inclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Identiteit en sfeer

In 2017 heeft Scholz Ontwikkeling “Het Witte Huis” aangekocht. De gemeente Velsen heeft ingestemd met de ontwikkeling van deze gronden gelegen in het centrum van Driehuis. In samenspraak met de gemeente Velsen zijn de mogelijkheden voor ontwikkeling van het gebied verkend, waarbij tevens het karakter van het nieuwe woongebied is bepaald.

Groen

Het groen heeft een prominente rol in het plangebied. Het kwalitatieve groen draagt bij aan: de reductie van hittestress, de Instandhouding van biodiversiteit en fauna, een gezond leefklimaat, de waterhuishouding, een kwalitatieve woonomgeving.